เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เมนูหลัก

หน้าแรก
คณะกรรมการ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สบช.

สบช.


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนเพจวิว
Website counter
นับเมื่อ 1 พ.ค. 54
งานประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ประชาสัมพันธ์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลฯ 2
ประชาสัมพันธ์ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลฯ 2 กับการบริการวิชาการผู้ป่วยมะเร็ง

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งความเป็นเลิศด้านการพยาบาลแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพันธกิจในการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของชุมชนสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน วิชา ปฏิบัติการพยาบาลฯ 2 กับการบริการวิชาการผู้ป่วยมะเร็ง ณ  ลานกิจกรรม แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมา   ระยะเวลาดำเนินงาน มกราคม – พฤษภาคม 2555 (ทุกวันจันทร์ที่มีผู้ป่วยเด็กมะเร็งเข้ามารับยาตามนัด)
          โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลซักถามข้อมูลที่สนใจ  ในภาพรวมของการจัดโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้ ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ( >3.51 ) โดยผลการประเมินความพึงพอใจจากจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  45  คน คิดเป็นร้อยละ  56.3   ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.09  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.51 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ระหว่างดำเนินโครงการได้มีการปรึกษาคณะทีมงานที่ร่วมดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวทั้งงานในส่วนงานให้คำปรึกษา  งานติดตามเยี่ยมบ้าน งานผู้ป่วยใน จากโครงการดังกล่าวทำให้ผลที่ได้จากโครงการบูรณาการดังนี้
     1. ด้านนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ  ทำให้เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงอันจะนำไปสู่ความเข้าใจการพยาบาลแบบองค์รวมและเข้าใจความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น
     2. ทีมสุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
     3. ด้านผู้ป่วยและญาติ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวระหว่างเข้ารับการรักษา อันจะส่งผลดีต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเกิดประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น
     4. ด้านอาจารย์ ได้ทราบปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ อันจะนำไปสู่แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วยเรื้อรังโรคมะเร็งร่วมกับทีมสุขภาพให้ตรงกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วยและผู้ดูแลต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย © .::งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::. All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-08-13 (847 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
.::งานประชาสัมพันธ์::.
.::กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::.พัฒนาเวปโดย :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา