เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เมนูหลัก

หน้าแรก
คณะกรรมการ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สบช.

สบช.


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนเพจวิว
Website counter
นับเมื่อ 1 พ.ค. 54
งานประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
“วิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย”
“วิทยาลัยให้บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย”


           ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ต.ค.54 – ม.ค.55) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ปีงบประมาณ 2555 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเข้มแข็งด้านสุขภาพ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในสภาพจริงแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  โดยคณะอาจารย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1 รุ่นที่ 57 ได้ทำการศึกษาภาวะสุขภาพของนักเรียน ตรวจวัดความเข้มข้นของเลือดเพื่อคัดกรองกลุ่มเด็กขาดสารอาหารต่อการมีภาวะโลหิตจาง ตรวจอุจจาระหาพยาธิในกลุ่มเด็กขาดสารอาหาร ทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมกับเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาจุลชีพในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำสื่อโปสเตอร์และแผ่นพับประกอบการให้บริการวิชาการ ซึ่งได้รับความร่วมมือ ความสนใจจากคณะนักเรียนและครูในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งผลการศึกษาครั้งนี้คณะกรรมการโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้รายงานและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของโรงเรียนและนักเรียน ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพต่อไป::รูปภาพประกอบ::

สงวนลิขสิทธิ์โดย © .::งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::. All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-06-01 (1747 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
.::งานประชาสัมพันธ์::.
.::กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::.พัฒนาเวปโดย :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา