เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เมนูหลัก

หน้าแรก
คณะกรรมการ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สบช.

สบช.


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนเพจวิว
Website counter
นับเมื่อ 1 พ.ค. 54
งานประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
จัดอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วใป( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ 5
จัดอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วใป( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ 5


      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาจัดอบรมเฉพาะทาง  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วใป( การรักษาโรคเบื้องต้น ) รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก รอ.นพ. วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 5 ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินปัญหา และคัดกรองผู้ป่วย ให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งให้การรักษาโรคเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ คือมุ่งพัฒนาบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับบริการพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2553 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2554 จะเรียนภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต กิจกรรมการเรียนจะมีบรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย ทดลองปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง  โดยได้รับงบประมาณพัฒนาบุคคลากรภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2553::รูปภาพประกอบ::


สงวนลิขสิทธิ์โดย © .::งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::. All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-11-04 (3016 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
.::งานประชาสัมพันธ์::.
.::กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::.พัฒนาเวปโดย :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา