เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เมนูหลัก

หน้าแรก
คณะกรรมการ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์ 
แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สบช.

สบช.


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
จำนวนเพจวิว
Website counter
นับเมื่อ 1 พ.ค. 54
งานประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
(KM)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านลักษณ์ของตนเอง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านลักษณ์ของตนเอง


       ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3  กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้   โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน  ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น หลังจากได้ดำเนินการมาจนถึงเดือนสิงหาคม 2553 ทางคณะผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างให้ทุกคนมีความสุขในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านลักษณ์ของตนเองนำทีมโดย คุณนาย ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์ และ อาจารย์ภิรัชญา วิระสุโข เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ อาคารโภชนาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::รูปภาพประกอบ::


สงวนลิขสิทธิ์โดย © .::งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::. All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-10-07 (888 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
.::งานประชาสัมพันธ์::.
.::กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา::.พัฒนาเวปโดย :: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา